222/10/2A - 222/10C Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Kiểm định đo điện trở nối đất chống sét, thiết bị điện, điện nhẹ, thử nghiệm hộp đo

100054209694513
All in one
Hotline: 0903 852 896